Problemutredning av hundar

Vi erbjuder problemutredning och konsultation av hundar. Därefter kommer vi med förslag på åtgärdsplan och uppföljning.